ישיבת ועדת ההשתלמויות

28/11/2018

ועדת ההשתלמויות כינסה השבוע בבית הפרקליט את הרכזים האקדמיים של הוועדות המקצועיות ובהשתתפות חלק מיו״ר ועדות המחוז לישיבה משותפת בה נדון מערך ארגון ההשתלמויות במחוז בשת״פ עם נציגי הועדות במחוז .

יו"ר הוועדה, עו"ד איתן לדרר, עו"ד פארוק עומרי מנכ"ל המחוז וחברי הוועדה עו"ד אמאל חמיס, עו"ד הנאא מסאלחה וע"ד טארק סאלח מנהל מחלקת השתלמויות דיברו על אבני הדרך בארגון השתלמות מוצלחת ותפקידם של הרכזים האקדמים .