אודות מחוז הצפון

אודות מחוז הצפון

לשכת עורכי הדין בישראל הוקמה בשנת 1961 כגוף אוטונומי שמוסדותיו העיקריים נבחרים בבחירות דמוקרטיות, ע"י כלל עורכי הדין, על-פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961, על מנת שתאגד את עורכי הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין. הלשכה היא תאגיד והיא עומדת לביקורת מבקר המדינה.


הלשכה הסטטוטורית קמה בשנת 1961, לאחר דיונים מקיפים שנמשכו 12 שנים. המחוקק הישראלי מצא לראוי לשנות את המצב שהיה לפני קום המדינה לפיו פעלה הסתדרות עורכי דין וולנטרית לצד מועצה ממונה מטעם השלטון המנדטורי, וניהול ענייני המקצוע הועבר למוסדות נבחרים על הלשכה. עם הקמתה, איחדה הלשכה במסגרת פעילותה את תפקידיהם של שני הגופים: המועצה המשפטית (1938) והסתדרות עורכי הדין בישראל. הכנסת קבעה בשנת תשכ"ח כי מקום מושבה של הלשכה יהיה ירושלים.

עם הכניסה למילניום השלישי, בשנת 2000, שונה חוק לשכת עורכי הדין בישראל והתאפשרה הקמת מחוז הצפון. מאז הוחל השינוי בחוק הלשכה, נדרשו עוד כשנתיים של התארגנויות, ואז, בקיץ 2003, התקיימו הבחירות הראשונות לוועד מחוז הצפון.

המחוז הצפוני משתרע על שטח גיאוגרפי גדול מאוד - מרמת הגולן וקרית שמונה ועד לבקעה, דרומית לבית שאן.