תלונות והליכים משמעתיים

להגשת תלונה יש לפנות לועדת האתיקה - מחוז הצפון

דרך קרית הממשלה 1, נצרת

טלפון: 6718800 - 04   פקס: 6015112 - 04

לנהלי וטפסי הגשת תלונה