ועדת קצין תגמולים

יצירת קשר
עו"ד  שחר המאירי
עו"ד שחר המאירי
יושב ראש ועדה
עו"ד אירן לואיז נתן
עו"ד אירן לואיז נתן
חברת ועדה
עו"ד בר פלטקביץ-שמיר
עו"ד בר פלטקביץ-שמיר
חברת ועדה
עו"ד בשיר גאנם
עו"ד בשיר גאנם
חבר ועדה
עו"ד מירב רדיאן-המאירי
עו"ד מירב רדיאן-המאירי
חברת ועדה
עו"ד קובי חסין
עו"ד קובי חסין
חבר ועדה
עו"ד רדואן בשאראת
עו"ד רדואן בשאראת
חבר ועדה
עו"ד שאול יצחק
עו"ד שאול יצחק
חבר ועדה
עו"ד שיפאא ח'מאיסי
עו"ד שיפאא ח'מאיסי
חברת ועדה