ועדת קצין תגמולים

ועדת קצין תגמולים פועלת לקידום נושאים, הקשורים למשרתים בכוחות הביטחון (צבא, משטרה, שירות בתי הסוהר) שנפגעו בשירות ולבני משפחותיהם.
אופן ותחומי הפעילות של הוועדה:

1. הקמת ועדת ערעורים, לפי חוק הנכים וחוק משפחות שכולות, במחוז צפון.
2. חיזוק הקשר בין לשכת עורכי הדין מחוז צפון לארגון נכי צה"ל מחוז צפון.
3. חיזוק הקשר בין לשכת עורכי הדין מחוז צפון לאף שיקום נכים מחוז צפון.
4. קידום הקמת ועדות רפואיות במחוז צפון.

ועדת קצין תגמולים מזמינה את עורכי הדין העוסקים בתחום לפנות אליה באמצעות האתר.


יצירת קשר
עו"ד  שחר המאירי
עו"ד שחר המאירי
יושב ראש ועדה
עו"ד אירן לואיז נתן
עו"ד אירן לואיז נתן
חברת ועדה
עו"ד בר פלטקביץ-שמיר
עו"ד בר פלטקביץ-שמיר
חברת ועדה
עו"ד בשיר גאנם
עו"ד בשיר גאנם
חבר ועדה
עו"ד מירב רדיאן-המאירי
עו"ד מירב רדיאן-המאירי
חברת ועדה
עו"ד קובי חסין
עו"ד קובי חסין
חבר ועדה
עו"ד רדואן בשאראת
עו"ד רדואן בשאראת
חבר ועדה
עו"ד שאול יצחק
עו"ד שאול יצחק
חבר ועדה
עו"ד שיפאא ח'מאיסי
עו"ד שיפאא ח'מאיסי
חברת ועדה