ועדת ספורט

ועדת הספורט פועלת לקידום וחיזוק הגיבוש החברתי בין חברי הלשכה, שיפור הכושר הגופני והקמת קבוצות ספורט ונבחרות מטעם מחוז הצפון בלשכה.
אופן ותחומי הפעילות של הוועדה:

1. ייזום וארגון תחרויות ספורט מגוונות בין חברי המחוז.
2. הקמת וניהול נבחרת כדורגל, שתייצג את המחוז בארץ ובחו"ל.
3. השתתפות בתחרויות ואליפויות ספורט ארציות ובינלאומיות.
4. פיתוח תחומי ספורט חדשים והפעלתם בהשתתפות חברי המחוז.

ועדת הספורט שואפת להשתתפות פעילה של כלל החברים במחוז, מתוך הבנה שהפעילות תומכת ומשפרת את הגיבוש החברתי בין החברים.

יו"ר ועדת הספורט, עו"ד פארס ג'ראיסי, קורא לעורכות ולעורכי הדין במחוז לשלוח אליו פניות עם רעיונות ומחשבות לקידום הפעילות הספורט במחוז, דרך האתר
יצירת קשר
עו"ד פארס ג'ראיסי
עו"ד פארס ג'ראיסי
יושב ראש ועדה