ועדת השתלמויות

יצירת קשר
עו"ד  איתן לדרר
עו"ד איתן לדרר
יושב ראש משותף
עו"ד  אמאל ח'מיס
עו"ד אמאל ח'מיס
יושב ראש משותף
עו"ד לוסאנא סאיג
עו"ד לוסאנא סאיג
חברת ועדה
עו"ד עידית רייכרט
עו"ד עידית רייכרט
חברת ועדה
עו"ד רולא חמאתי
עו"ד רולא חמאתי
חברת ועדה
עו"ד  רנא מטאנס
עו"ד רנא מטאנס
חברת ועדה