ועדת דין כנסייתי

ועדת הדין הכנסייתי פועלת לקידום הנושאים הבוערים והחשובים לעורכי הדין במחוז, העוסקים בדין הכנסייתי.

הוועדה מטפלת בעניינים שונים, הנוגעים לייצוג עורכי הדין בפני בתי הדין הכנסייתיים, בהליכים וסדרי הדין הייחודיים הנהוגים בהם ובקידום פתרונות יצירתיים לקשיים הנובעים מהחלטות בתי הדין הכנסייתיים ואופן יישומם, הלכה למעשה. כל זאת, בתמיכה ובחסות לשכת עורכי הדין במחוז הצפון.

הוועדה פועלת מול משרדי הממשלה והרשויות השונות, לרבות תוך הבעת עמדה בהצעות חוק המשליכות על פעילות עורכי הדין על פי הדין הכנסייתי.

הוועדה עוסקת גם בחשיפת והדרכת אוכלוסיית עורכי הדין במחוז בכל הקשר בדין הכנסייתי, כולל קיום השתלמויות מקצועיות וימי עיון.
הוועדה בתיאום עם ראשי הכנסיות וראשי בתי הדין הכנסייתיים, הוועדה תוביל ותפעל לשינוי בתהליכי עבודה כדי לייעל ולשפר את עבודת עורכי הדין העוסקים בתחום.

הפנייה אל הוועדה באמצעות אתר זה.
יצירת קשר
עו"ד ג'רייס אבו שקארה
עו"ד ג'רייס אבו שקארה
יושב ראש משותף
עו"ד רידא עודה
עו"ד רידא עודה
יושב ראש משותף
עו"ד אוריית זקנון
עו"ד אוריית זקנון
חברת ועדה
עו"ד באסם ברגות
עו"ד באסם ברגות
חבר ועדה
עו"ד בסאם מישרקי
עו"ד בסאם מישרקי
חבר ועדה
עו"ד חאזם ספורי
עו"ד חאזם ספורי
חבר ועדה
עו"ד סלים קובטי
עו"ד סלים קובטי
חבר ועדה
עו"ד עיסאם אבו נסאר
עו"ד עיסאם אבו נסאר
חבר ועדה
עו"ד ערין דיאב
עו"ד ערין דיאב
חברת ועדה
עו"ד ראג'י ימיני
עו"ד ראג'י ימיני
חבר ועדה
עו"ד רוזלין חורי
עו"ד רוזלין חורי
חברת ועדה
עו"ד ריהאם נסאר
עו"ד ריהאם נסאר
חברת ועדה
עו"ד שרבל בנא
עו"ד שרבל בנא
חבר ועדה