ועדת בתי משפט

ועדת בתי המשפט תעסוק בשלושה מישורים עיקריים הנוגעים למערכת בתי המשפט במחוז:
1. קידום ושיפור שיתוף הפעולה, שבין ציבור עורכי הדין לקהילת השופטים שבמחוז, שלום ומחוזי כאחד.
2. קידום ושיפור מתן השירות במזכירויות השונות בבתי המשפט שמחוז, לרבות פיתוח או שינויים, ככל שיש צורך, בנהלים הקשורים לשירות הניתן ע"י המזכירויות בבתי המשפט.
3. קידום ושיפור בכל הנוגע לצד המבני (פיזי) של חלק מבתי המשפט שבמחוז.
זאת בנוסף לנושאים שוטפים אחרים הקשורים בשירות המשפטי שניתן לכלל האזרחים במחוז, בערכאות המשפטיות השונות.
הוועדה מזמינה את ציבור עורכי הדין שבמחוז להעביר אליה את פנייתם באמצעות טופס יצירת קשר שבעמוד זה, לגבי כל סוגיה או תקלה או בעיה הנוגעת בדרך ישירה או עקיפה לשלושת המישורים שהוזכרו לעיל, או כל הערה או רעיון שיש בו לקדם את אחד המישורים שפורטו.
יצירת קשר
עו"ד אבנר צור
עו"ד אבנר צור
יושב ראש משותף
עו"ד פהים דאוד
עו"ד פהים דאוד
יושב ראש משותף