מפגש ראשון של ההשתלמות פרקטיקה במקרקעין

13/01/2020

כ-120 עורכי ועורכות דין חברי המחוז השתתפו במפגש הראשון של ההשתלמות בנושא פרקטיקה במקרקעין, שהתקיים הערב בבית הפרקליט.

את המפגש פתחה בדברי ברכה עו"ד אמאל ח'מיס, יו"ר משותף בוועדת ההשתלמויות. היא הזמינה את המשתתפים לעקוב אחר רשימת ההשתלמויות, הסדנאות וימי עיון בסמסטר ב', שהתחיל הערב.

המפגש היום כלל הרצאה רחבה בנושא "רישום פרצלציות ותוכניות איחוד וחלוקה רצוניות - כיצד תוכנית הופכת לקניין?", מאת עו"ד שולמית אבני שוהם, רשמת מקרקעין ומנהלת הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות במשרד המשפטים.