היום התכנסה לראשונה ועדת קצין תגמולים בבית הפרקליט, בראשות עו"ד שחר המאירי ובנוכחות חברי הוועדה:

עו"ד אירן נתן
עו"ד שיפאא חמאיסי
עו"ד בר שמיר
עו"ד יצחק שאולי

בישיבה נדונה פניית לשכת עורכי הדין מחוז הצפון לשר הביטחון ומנהל בתי המשפט להקמת ועדת עררים של קצין תגמולים במחוז הצפון, ועוד נושאים נוספים .

לראשונה ועדת קצין תגמולים בבית הפרקליט

14/01/2020

היום התכנסה לראשונה ועדת קצין תגמולים בבית הפרקליט, בראשות עו"ד שחר המאירי