מפגש יושבי ראש הועדות המקצועיות של מחוז הצפון

28/11/2019

הערב התקיים מפגש וישיבה של יושבי ראש הועדות המקצועיות של מחוז הצפון בבית הפרקליט, נצרת

פתח את הישיבה יו"ר המחוז עו״ד מוחמד נעאמנה בברכות וציין את חשיבות עבודת הועדות המקצועיות וייצוג חבריהם עוה״ד בעבודתם היומיומית השוטפת מול המוסדות והגופים השונים , יו״ר המחוז הודה לכל העושים במלאכה בהתנדבות עשייה פוריה ומוצלחת וחילק את כתבי המינוי ליושבי הראש .

עו"ד פארוק עומרי, מנכ"ל המחוז הסביר על דרכי ונהלי העבודה של הועדות , וחשף בפני הנוכחים את אתר המחוז החדש, ואת האופן בו הועדות יקבלו את פניותיהם של עוה״ד במחוז לפי תחום התמחות .

עו"ד איתן לדרר, יו"ר ועדת ההשתלמויות ציין בדבריו את חשיבות שיתוף הפעולה בין הועדות המקצועיות לבין ועדת ההשתלמויות בארגון ובניית ימי עיון והשתלמויות מקצועיות בכל רחבי מחוז הצפון וביקש לפנות אליו ולועדת ההשתלמויות בהצעות כולל שיבוץ רכזים אקדמיים ומרצים מבין חברי המחוז בהשתלמויות .

במהלך הימים הקרובים ישובצו החברות והחברים כל אחד לפי בקשתו לועדות המקצועיות לתחילת הפעילות .