מגאר: מפגש פתוח עם רשם המקרקעין במחוז הצפון עו"ד ג'וזף עזיזיאן

20/11/2019

ביוזמת מנהלת לשכת הקשר מג׳אר עו״ד יארא מועדי התקיים אתמול מפגש פתוח עם רשם המקרקעין במחוז הצפון עו"ד ג'וזף עזיזיאן שדיבר על הנחיות ותהליכים בלשכת רישום המקרקעין .

 

עו״ד ממג׳אר והסביבה נכחו במפגש ובירכו את עו"ד איתן לדרר, פרקליט מחוז הצפון ויו"ר ועדת ההשתלמויות במחוז שמקיים תכנית השתלמויות מגוונת בכל רחבי המחוז .