אירוח משלחת כתבי עת משפטיים של אונביסטאות מובילות מארה"ב

20/08/2019

מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין קיבל בתאריך 20 לאוגוסט 19 משלחת עורכי כתבי עת משפטיים של אונביסטאות מובילות מארה"ב, זאת במסגרת תכנית קבלת משלחות של משפטנים מחו״ל במחוז .

מנכ״ל המחוז עו״ד עומרי פארוק קיבל את פני האורחים בבית הפרקליט, הציג את פעילויות המחוז ואת התפקידים והסמכויות של לשכת עורכי הדין , 
חברי ועדת המשלחות עו"ד עיסאם אבו נסאר, עו"ד אולגה גורדון, עו"ד לוסאנא סאיג' ועו"ד ראג'י ימיני הציגו כ״א את תחום עיסוקו וסוגיות משפטיות ייחודיות אצלנו,

כמוכן ציינו בדבריהם את ההרמוניה המיוחדת ושתה״פ בין כל גורמי הקהילה המשפטית במחוז שנעשה באמצעות הלשכה .

בסיום המפגש חלק מנציגי המחוז ערכו למשלחת סיור רגלי בעיר העתיקה בנצרת וביקור באתרים ההיסטוריים והחשובים בעיר, בהדרכתו של עו"ד עיסאם אבו נסאר.