יום עיון מטעם הסינגוריה הציבורית

11/06/2019

יום עיון מטעם הסינגוריה הציבורית במחוז הצפון בנוכחות עשרות עוה"ד מהמחוז