ישיבת ועדת פשיטת רגל

11/12/2018

השבוע נערכה ישיבת ועדת פשט"ר בה נדונו נושאים הקשורים לעבודת עורכי הדין בתחום.

ובישיבה נבחר עו"ד סאמר נג'אר כרכז אקדמי מטעם הועדה שאמונה על ארגון ותיאום השתלמויות וימי עיון בדיני פשט"ר.