השתלמות גמול בדיני משפחה ודיני ירושה

13/12/2018

התקיים המפגש האחרון של השתלמות גמול בדיני משפחה ודיני ירושה שערך מחוז הצפון בבית הפרקליט בנצרת, הממונה על מחלקת ההשתלמויות, עו"ד טארק סאלח הודה לרכזות האקדמיות: עו"ד סחר סאדר, עו"ד הנאא מסאלחה, עו"ד רולא חמאתי ולמרצים בהשתלמות

מצורף להלן תמונות חלוקת תעודות סיום ל- 100 עורכי ועורכות דין שהשתתפו בהשתלמות .