ישיבת הוועדה לדיני ביטוח לאומי

21/12/2018

חברי ועדת ביטוח לאומי של מחוז צפון התכנסו השבוע ודנו בנושאים שונים בין היתר גם השתלמות בנושא "דיני ביטוח לאומי" בחודש פברואר 2019