יום עיון בנושא הטרדות במקום העבודה

01/05/2019

הרצאה ראשונה של עו"ד יוסי חכם בנושא: " חובות ואחריות המעסיק וכן, פתרונות מעשיים מנקודת מבטו של המעסיק".

והרצאה שנייה של עו"ד עידית רייכרט בנושא: "נקודת מבטו של העובד המוטרד וכן, פתרונות מעשיים מנקודת מבטו של העובד".

יום העיון המיוחד הזה בריכוז אקדמי של עו"ד אינסה שיכמן ועו"ד רנא גרייב.