כתב העת ״עורך דין״

07/01/2019

חברות וחברים,

מצורף גליון מספר 41 של כתב העת ״עורך דין״

במהדורה דיגיטלית!

http://bit.ly/newsletter_jan2019