ישיבת ועדת בתי הדין השרעיים

13/03/2019

ישיבת עבודה משותפת נערכה בין חברי ועדת בתי הדין השרעיים במחוז והנהלת בתי הדין השרעיים בשבוע האחרון.

בנוכחות יו"ר מחוז הצפון, עו"ד ח'אלד ח. זועבי, מנהל בתי הדין השרעיים, כב' הקאדי איאד זחאלקה, כב' הקאדי אחמד קיאל וכב' הקאדית הנאא ח'טיב בישיבה דנו בנושאים שונים ובמטרה לייעל העבודה של עוה"ד בצפון בבתי הדין השרעיים.