ישיבת ועדת כשרות משפטית

13/12/2022

לאחרונה התקיימה ישיבת ועדת כשרות משפטית המחוזית בראשות יושבות ראש הוועדה עו"ד רולא חמאתי ועו"ד שירין סאיג-פרח בהשתתפות חברי הוועדה: עו"ד ראמח עואד, עו"ד עולא סכראן בוקאעי, עו"ד גילה חנני, עו"ד טלי יהב אמיר, עו"ד נועה דרורי, עו"ד פבל טוקרב, עו"ד נורית אטד, עו"ד פתחי ח'טיב, עו"ד ספי מנור, עו"ד רחל ממאן.

בתחילת הישיבה עלו על הפרק כמה נקודות ונושאים לדון בהם וביניהם:
היכרות עם חברי הועדה, דיון בנושא קידום תהליכים בוועדה, מתן שירותים מקצועיים בין חברי הועדה, וכן דנו בסוגייה כיצד ניתן להעמיק את הידע ולתת כלים פרקטיים לעורכי דין כדי שיוכלו לעסוק בייפוי כח מתמשך דרך הקמת ימי עיון והשתלמויות.

 

ועוד במהלך הישיבה נפתח שיח נוסף בנושא חשוב בעניין המחויבות והצורך כעורכי דין בהעלאת המודעות בקרב הציבור למשמעות וחשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך.