ישיבת ועדה בתי הדין הרבניים

21/11/2022
ביום 21/11/22 התכנסה ועדת בתי הדין הרבניים המחוזית בראשות עו"ד דוד דואייב ובהשתתפות חברת הועדה עו"ד אפרת קהן.

הוועדה דנה בסוגיות ובנושאים חשובים שנתקלים בהם ציבור עורכי הדין בעבודתם מול בתי הדין הרבנים.
כמו כן, הועדה מתכוונת לקיים ימי עיון והשתלמות לקראת סמסטר ב' ולשתף פעולה עם הועדות של בתי הדין הדתיים האחרים.

הועדה מזמינה את חברי המחוז להצטרף לוועדה באמצעות אתר הלשכה:
https://www.leshka.org.il/ועדת-דין-רבני