ישיבת ועדת חדלות פירעון ושיקום כלכלי במחוז

22/09/2022
לאחרונה התקיימה ישיבת ועדת חדלות פירעון ושיקום כלכלי במחוז בראשות יושבות ראש הוועדה עו"ד רנא מטאנס ועו"ד רים עזאיזה ובהשתתפות חברי הוועדה עוה"ד: שאדי אבו ח'דרה, נתנאל אמויאל, עלי זועבי ורביע סלימאן.
בישיבה דנו בעדכונים כלליים ובמיוחד בהשתלמות עומק בדיני חדלות פירעון שאמורה להתחיל בתאריך 14 לנובמבר 2022 בבית הפרקליט.
בנוסף, הוצע לשלב בהשתלמות העתידית הרצאה בעניין הכללים לקביעת תכנית שיקום כלכלית, ובכלל זה אמות המידה לקביעת התשלום החודשי, ועוד הכנה ליום עיון בנושא אשראי הוגן וחוק נתוני אשראי לסמסטר ב'.
כמוכן הוחלט לפנות לבנק ישראל על מנת לבחון את האפשרות בקבלת מידע ותיקון מידע אשראי על חייב לציבור עורכי הדין.