ביום חמישי ה- 8.9 נפתחה השתלמות תעודה בת שלושה מיפגשים בשיתוף עם רשות התאגידים במשרד המשפטים בנושא חברות, בה משתתפים עשרות עורכי דין, חלקם פרונטאלית בבית הפרקליט וחלקם מרחוק.
השתלמות זו פותחת את הפעילות האקדמית של המחוז בשנת המשפט החדשה.
 
הרכזים האקדמיים של ההשתלמות הם עורכי הדין אמאל ח׳מיס ואיתן לדרר, יושבי ראש ועדת ההשתלמויות של המחוז ועו״ד תום אריסון מרשות התאגידים.
פתח את המיפגש עו״ד מוחמד נעאמנה,יו״ר ועד המחוז, שברך את המשתתפים והודה לרשות התאגידים על שיתוף הפעולה.
 
במיפגש הפתיחה ערך עו״ד חגי פליישמן, מנהל המחלקה המשפטית ביחידת רשם החברות, היכרות עם אתר הרשות ובהמשך עם תהליך רישום חברה, תוך שיח עם הקהל ומענה לשאלות עורכי הדין.
שני המיפגשים הנוספים יתקיימו בימי רביעי 14.9 ו- 21.9 במתכונת של ימי עיון עצמאיים שהם גם חלק מההשתלמות, כך שניתן גם להשתתף רק במיפגש מסוים.
המיפגש הקרוב יעסוק בעדכונים שוטפים של חברות ובפירוק חברות.
 
מוזמנים להשתתף במפגשים הבאים.

פתחנו את הפעילות האקדמית של המחוז בשנת המשפט החדשה

08/09/2022
ביום חמישי ה- 8.9 נפתחה השתלמות תעודה בת שלושה מיפגשים בשיתוף עם רשות התאגידים במשרד המשפטים בנושא חברות, בה משתתפים עשרות עורכי דין, חלקם פרונטאלית בבית הפרקליט וחלקם מרחוק.
השתלמות זו פותחת את הפעילות האקדמית של המחוז בשנת המשפט החדשה.
הרכזים האקדמיים של ההשתלמות הם עורכי הדין אמאל ח׳מיס ואיתן לדרר, יושבי ראש ועדת ההשתלמויות של המחוז ועו״ד תום אריסון מרשות התאגידים.
פתח את המיפגש עו״ד מוחמד נעאמנה,יו״ר ועד המחוז, שברך את המשתתפים והודה לרשות התאגידים על שיתוף הפעולה.
במיפגש הפתיחה ערך עו״ד חגי פליישמן, מנהל המחלקה המשפטית ביחידת רשם החברות, היכרות עם אתר הרשות ובהמשך עם תהליך רישום חברה, תוך שיח עם הקהל ומענה לשאלות עורכי הדין.
שני המיפגשים הנוספים יתקיימו בימי רביעי 14.9 ו- 21.9 במתכונת של ימי עיון עצמאיים שהם גם חלק מההשתלמות, כך שניתן גם להשתתף רק במיפגש מסוים.
המיפגש הקרוב יעסוק בעדכונים שוטפים של חברות ובפירוק חברות.
מוזמנים להשתתף במפגשים הבאים.