לאחרונה נערכה ישיבת ועדת מקרקעין היברידית, בראשות יו"רי הוועדה, עו"ד אורי מס ועו"ד מועאד עונאללה שנהלו את הישיבה מבית הפרקליט.
 
בהשתתפות חברי הוועדה:
עו"ד אהוד חי גולן
עו"ד איאס סולימאן
עו"ד אמיר וייס
עו"ד אמיר עראף
עו"ד ג'ואד עואודה
עו"ד מונדר חליחל
עו"ד נאצ'ו נאתכו
עו"ד עומר מזאריב
עו"ד ראסם אמארה
עו"ד רוני לולו
עו"ד רן שטורך
עו"ד רנא זועבי
עו"ד תמירה אלתר
עו"ד מוחמד זועבי
 
בישיבה נדונו הבעיות שבממשק העבודה של עורכי הדין מול הרשויות והמוסדות השונים (רמ״י, טאבו, רשויות מקומיות ומיסוי מקרקעין) ביחוד בתקופה המאתגרת בה אנו פועלים.
 
סוכם כי:
 
1. ועדת מקרקעין תקיים פגישה חד חודשית גם בתקופה המאור מאתגרת בה אנו פועלים.
2. ועדת המקרקעין תזמן מפגש של חברי הוועדה עם נציגות נרחבת, ככל שניתן, עם הפקידות המקצועית במוסדות השונים על מנת לדון בבעיות היומיומיות בהן נתקל ציבור עורכי הדין בממשק העבודה מול הרשויות הללו (ביחוד רמ״י וטאבו).
3. חברי הועדה יציפו באמצעות הפורטל של הועדה, בהקדם האפשרי, בעיות קונקרטיות בהן נתקלו על מנת שאלה יוצגו בפני נציגי המוסדות אשר ייערכו פגישות איתם.

ישיבת ועדת מקרקעין היברידית

18/01/2022
לאחרונה נערכה ישיבת ועדת מקרקעין היברידית, בראשות יו"רי הוועדה, עו"ד אורי מס ועו"ד מועאד עונאללה שנהלו את הישיבה מבית הפרקליט.
בהשתתפות חברי הוועדה:
עו"ד אהוד חי גולן
עו"ד איאס סולימאן
עו"ד אמיר וייס
עו"ד אמיר עראף
עו"ד ג'ואד עואודה
עו"ד מונדר חליחל
עו"ד נאצ'ו נאתכו
עו"ד עומר מזאריב
עו"ד ראסם אמארה
עו"ד רוני לולו
עו"ד רן שטורך
עו"ד רנא זועבי
עו"ד תמירה אלתר
עו"ד מוחמד זועבי
עו"ד ענבל אפשטיין - כידר
 
בישיבה נדונו הבעיות שבממשק העבודה של עורכי הדין מול הרשויות והמוסדות השונים (רמ״י, טאבו, רשויות מקומיות ומיסוי מקרקעין) ביחוד בתקופה המאתגרת בה אנו פועלים.
סוכם כי:
1. ועדת מקרקעין תקיים פגישה חד חודשית גם בתקופה המאור מאתגרת בה אנו פועלים.
2. ועדת המקרקעין תזמן מפגש של חברי הוועדה עם נציגות נרחבת, ככל שניתן, עם הפקידות המקצועית במוסדות השונים על מנת לדון בבעיות היומיומיות בהן נתקל ציבור עורכי הדין בממשק העבודה מול הרשויות הללו (ביחוד רמ״י וטאבו).
3. חברי הועדה יציפו באמצעות הפורטל של הועדה, בהקדם האפשרי, בעיות קונקרטיות בהן נתקלו על מנת שאלה יוצגו בפני נציגי המוסדות אשר ייערכו פגישות איתם.