ישיבה בזום של ועדת הנזיקין

01/03/2021

ב 25 לפברואר נערכה ישיבה בזום של ועדת הנזיקין, בישיבה נדונו נושאים וסוגיות לאור תקנות סדרי הדין החדשות,

יו"רי הוועדה עו"ד מיטל ניסן ועו"ד מוחמד חלייחל ניהלו את הישיבה מחדר הישיבות בבית הפרקליט בהשתתפות רחבה של חברי הועדה .