ישיבת ועדת ההשתלמויות הפרונטלית הראשונה

16/06/2020

ועדת ההשתלמויות המחוזית התכנסה ביום 17.06.2020 בהרכבה המלא לישיבה הפרונטלית הראשונה מאז תחילת משבר הקורונה.

הועדה דנה באתגרים העומדים לקראת חזרת מערך ההשתלמויות במחוז לשגרה מלאה תוך הקפדה על ההנחיות המתעדכנות מעת לעת .


בשלב זה יתקיימו ימי עיון ללא עלות עם נוכחות מוגבלת, כל ההרצאות ישודרו ב Live בערוצים של המחוז .