ישיבת הוועדה לדיני ביטוח לאומי

04/04/2019

ישיבת עדכון מצב בתחום דיני ביטוח לאומי במחוז צפון מתקיימת בבית הפרקליט בראשות עו״ד נעים פראן, יו״ר הוועדה וחברי הוועדה:

עו"ד איהאב בסול
עו"ד ז'קליין דייני
עו"ד רנא גרייב
עו"ד אמיר סולימאן
עו"ד נידאל זועבי

• פרוטוקול הישיבה יפורסם בהמשך ...