הודעה מטעם ועדת מקרקעין - מחוז הצפון

עדכון 07.01.2019

ועדת מקרקעין מחוז הצפון, מפנה בזאת את תשומת לב עורכי הדין לכך, כי בהתאם להודעת לשכת רישום מקרקעין:
החל מתאריך 20.01.2019 לא יינתן שירות הפקדות תיקים בדלפק.
התיקים יופקדו בתיבת ההפקדות המוצבת בכניסה ללשכה.
אישור הפקדה ישלח בהודעת דוא"ל/SMS  כפי שמעודכן בלשכת עורכי הדין או בכריכת התיק.
ככל שמבוקש לברר סטטוס תיק מופקד ניתן לפנות בדוא"ל:

Rishum-Nazareth@justice.gov.il

או בטלפון למוקד הפניות: 076-5300900

בציון מס' תיק וזיהוי הנכס

נמשיך לעדכן אתכם...