הודעה מטעם הועדה לביטוח לאומי

15.01.2019

בהמשך לישיבת ועדת מל"ל של מחוז הצפון עם מנהלת

מרכז "שער", גב' מרינה מזרחי שנערכה בתאריך

12.11.2018 בבית הפרקליט מצ"ב סיכום הישיבה.

               

לצפייה בסיכום הישיבה לחץ/י על הקישור

http://bit.ly/betwa7_leumi2019

 

 

                                                                                                                                                                                                       בברכה,    

                                                                                                                                                                                                                 נעים פראן, עו"ד

                                                                                                יו"ר ועדת הביטוח הלאומי