⚠️ הודעה חשובה ⚠️

⚠️ הודעה חשובה ⚠️

עדכון מצב הדיונים בוועדות השחרורים -
חיפה והצפון - דחוף

מכובדי שלום רב,
‪ ‬
בעניין הדיונים בוועדות השחרורים במחוז חיפה והצפון:

1. נוכח הערכות שבוצעה ע"י הנהלת בתי המשפט, הדיונים בוועדות השחרורים יתקיימו כסדרם וזאת באמצעות מערכת היוועדות מרחוק (וידאו קונפרנס ‪(VC‬.
‪ ‬
2. בכל אולמות הוועדות במחוז חיפה והצפון הותקנו מערכות וידאו קונפרנס ‪VC‬ (בבתי הכלא: צלמון, שאטה, מגידו, כרמל ודמון).

3. על כן, אופן הדיון יהיה כזה שהאסירים יובאו לאולם הדיונים בבתי הסוהר, כל אחד באולם הוועדה הסמוך למקום כלאו, לפי שעת הדיונים הקבועה.

4. הדיון עצמו בנוכחות הרכב הוועדה, מזכירת הוועדה, נציג הפרקליטות והסנגורים - יתנהל בהיכל המשפט בנצרת. נציג שב"ס ימצא בבית הסוהר וישתתף באמצעות מערכת ההיוועדות מרחוק.

5. מחר, בתאריך 19.3.20תתכנס וועדה, באופן מיוחד, אליה נקבעו כל תיקי המחוז הדחופים לשבוע זה. הועדה תתקיים באולם מספר 135 בקומת הכניסה, בהיכל המשפט בנצרת.

6. בשבוע הבא, תתקיימנה הועדות המתוכננות במתכונת זו של היוועדות מרחוק, בהיכל המשפט בנצרת באולם 135:

· בתאריך 22.3.20 (וועדת כרמל)
· בתאריך 25.3.20 (וועדת שאטה)
· בתאריך 26.3.20 (וועדת צלמון)


בברכת בריאות איתנה ובשורות טובות,
‪ ‬
דורון פורת, שופט

נשיא בתי משפט השלום במחוז צפון

היכל המשפט בנצרת