תקנות הקאדים ( סדרי הדין לבתי הדין השרעיים בשעת חירום ) , התש״ף - 2020

תקנות הקאדים ( סדרי הדין לבתי הדין השרעיים בשעת חירום ) , התש״ף - 2020

http://bit.ly/33oHmbo