תופסק גביית אגרה על הגשת בקשות ביניים בהליכים אזרחיים

 
חברות וחברים,
בעקבות פנייתי ושיתוף הפעולה ההדוק בין לשכת עורכי הדין לשר המשפטים מר גדעון סער, הודיע השר לפני שעה קלה כי האגרות על הגשת בקשות ביניים בהליכים אזרחיים יופסקו בפברואר 2023.
ההחלטה תקל על עבודתם של עורכי הדין, ובעיקר תחזק את זכותו של האזרח כי ינתן לו יומו בבית המשפט, ותתרום לעשיית הצדק ובירור כלל המחלוקות העולות במסגרת ההתדיינות השיפוטית.
ברצוני להודות לשר על החלטתו המסייעת בהגשמת זכותו של הציבור במובן המעשי ביותר, והיא מצטרפת ליוזמות נוספות של משרד המשפטים, לרבות המהפיכה שהוביל השר בחקיקת הדוקטרינה הידועה כ'פירות העץ המורעל', ורפורמות אזרחיות נוספות, ועל כך אנו מברכים.
אבי חימי, עו"ד, ראש לשכת עורכי הדין