רישוי עסקים - מפגש 3 (השתלמות משפט מנהלי)

הרצאה בנושא: רישוי עסקים הלכה למעשה - צווי סגירה

ליאת רפ''ק מנדל-גור, תובעת רישוי עסקים מחוז צפון, משטרת ישראל