קורס הכשרה בנושא: הייצוג בהליכי כשרות משפטית בבתי הדין השרעיים

הנהלת בתי הדין השרעיים והנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתכבדים להזמינכם להירשם לקורס הכשרה בנושא: הייצוג בהליכי כשרות משפטית בבתי הדין השרעיים: האידאולוגיה והמגמות החדשות בדין ובפסיקה וחשיבות הייצוג המותאם לאנשים עם מוגבלות