סדנת בתים משותפים - מפגש 3

הרצאה ראשונה: ביטול רישום בית משותף

הרצאה שנייה: המעבר לעולם הדיגיטלי