סדנת בתים משותפים - מפגש 2

הרצאה 1: תשריט רישום

עו"ד אמיר וייס, עוזר משפטי למפקחת המנהלית על רישום המקרקעין, נצרת

הרצאה 2: מבוא לתיקוני צווי בתים משותפים

עו"ד ישראל אברמוביץ', עוזר משפטי למפקחת המנהלית על רישום המקרקעין, חיפה

הרצאה 3: תשרטי תיקון

עו"ד אמיר וייס, עוזר משפטי למפקחת המנהלית על רישום המקרקעין, נצרת

להורדת את החומר