משרדי הלשכה בבית הפרקליט בנצרת יהיו סגורים עד שלישי 01.12

החל ממחר (21/11) שעה 8:00 בבוקר ועד ליום שלישי (01/12) שעה 08:00 היישוב נצרת הוכרז כאיזור מוגבל !


העיר נצרת תהיה סגורה למבקרים ומטיילים, הכניסה והיציאה לעיר יותרו רק במקרים חריגים בהתאם לתקנות שעת חירום .
על פי התקנות לשעת חירום (נגיף קורונה החדש/אזור מוגבל), התש"פ- 2020 שנקבעו על ידי הממשלה הוחלט בין היתר כי רשאים לצאת מהישוב במקרים אלו:


▪️קבלת טיפול רפואי שלא ניתן לקבל ביישוב.
▪️הליך משפטי שמחייב נוכחות מחוץ לאזור המוגבל.
▪️הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
▪️העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד.
▪️שוטרים, אנשי צוות רפואי, סוהרים, עובדי כב"ה או חיילים תושבי היישוב במסגרת תפקידם.
▪️בנוסף ניתן לצאת לצורך חיוני אחר כגון *עבודה חיונית* לאחר קבלת אישור מרח"ל - רשות חרום לאומי.
פניה לרח"ל לקבלת אישור מבוצעת בטלפון *104* בעברית ובערבית.


רשאים להיכנס ליישוב :
▪️תושבי היישוב המתגוררים בו בדרך קבע.
▪️כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת.
▪️העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד.
▪️בעלי תפקידים לצורך ביצוע עבודתם של כוחות ההצלה (כב"ה, מד"א, משטרת ישראל, צה"ל), צוותים רפואים ועובדי רפואה, עובדים סוציאלים, עובדי רווחה, עיתונאים נושאי תעודת לשכת העיתונות או איגוד העיתונאים.


בתוך האיזור המוגבל :
▪️מקומות עבודה ובתי עסקים שאינם מוגדרים כחיונים על פי ההנחיות יהיו *סגורים*.
▪️ אפשר לקיים שירות משלוחים- המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים.
▪️השתתפות בהלוויה או בטקס חתונה מותרת רק *קרוב משפחה מדרגה ראשונה* ותחת המגבלה של 10 משתתפים במבנה סגור או 20 משתתפים בשטח פתוח.
משרדי הלשכה בבית הפרקליט בנצרת יהיו סגורים .

 


בריאות שלמה לכולם
מחוז הצפון