מפגש עם יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מפגש 2 (השתלמות משפט מנהלי)

הרצאה ראשונה: הגשת התנגדויות לוועדה המחוזית – עשה ואל תעשה

ושיח פתוח בין עורכי הדין לבין יו"ר הוועדה לתכנון ובניה

אורי אילן, יושב ראש הועדה לתכנון ובניה, מחוז צפון