ממונה חוק המכר – סוגיות עדכניות בחוקי המכר

סוגיות עדכניות בחוקי המכר מר עמית גריידי, הממונה על חוק המכר, משרד הבינוי והשיכון