יום עיון: פרקטיקה בניהול הליך חדלות פירעון בבקשות יחיד

הרצאה ראשונה: שלבים ודגשים בהגשת בקשת יחיד ונושה, קביעת צו תשלומים, הליכי בירור ודו"ח ממצאי בדיקה

הרצאה שנייה: בקשות בסמכות הממונה, דיון בשיקום כלכלי ותוכנית פירעון

עו"ד יבגניה מוסקבין, הממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי, משרד המשפטים