ועדת פירוקים וכינוס

יצירת קשר
עו"ד נתן פנץ
עו"ד נתן פנץ
יושב ראש ועדה
עו"ד גיל אלימלך
עו"ד גיל אלימלך
חבר ועדה
עו"ד דוד בן-חור
עו"ד דוד בן-חור
חבר ועדה
עו"ד יניב נשיא
עו"ד יניב נשיא
חבר ועדה
עו"ד מאיה אבוגני
עו"ד מאיה אבוגני
חברת ועדה
עו"ד מועתז נסאר
עו"ד מועתז נסאר
חבר ועדה
עו"ד סמדר וינברג
עו"ד סמדר וינברג
חברת ועדה
עו"ד עמוס טרבולסי
עו"ד עמוס טרבולסי
חבר ועדה
עו"ד  פנינה ולרי
עו"ד פנינה ולרי
חברת ועדה
עו"ד רמיח חראנבה
עו"ד רמיח חראנבה
חבר ועדה