השתלמות: רשלנות רפואית - מפגש 2

הרצאה בנושא: תביעות רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה – הכנת התיק ודגשים לניהול נכון

עופר סולר, סולר קפלינסקי, משרד עורכי דין