השתלמות סוגיות אקטואליות בדיני עבודה - מפגש מס' 4

אכיפה פלילית של דיני העבודה 

גליה לוי, התובעת הראשית, לשכה משפטית (זרוע עבודה)

 

הרצאה שנייה: הליכים משפטיים לאכיפת שוויון הזדמנויות בעבודה

דניאלה אוחיון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים