השתלמות סוגיות אקטואליות בדיני עבודה - מפגש מס' 1

הרצאה בנושא: הכנת התיק ועקרונות בסיסיים בניהול תיק נזיקין של: עו"ד מוחמד חלייחל, יו"ר משותף ועדת נזיקין

 

הרצאה בנושא: ניהול תביעת נזיקין כנגד המדינה וגופים ציבוריים של: עו"ד איתן לדרר, פרקליט מחוז הצפון (אזרחי), יו"ר משותף ועדת ההשתלמויות