השתלמות חידושים והעמקה במשפט פלילי - מפגש 1

הרצאה ראשונה: קטינים במשפט

כב' השופטת אילנית אימבר, שופטת נוער, בית משפט השלום נצרת

הרצאה שנייה: שינוי חקיקה – סמים קלים

עו"ד רימונה שלג, מנהלת תחום בכירה – איכות הייצוג, סנגוריה ציבורית, מחוז צפון