השתלמות היברידית: סוגיות נבחרות בדיני ביטוח לאומי - מפגש 1

ניהול תיקים בתחום הסיעוד ושירותים מיוחדים - דגשים לגבי מבחני תלות

עו"ד אוהד שמואלי, משרד עורכי דין לזכויות רפואיות ונזקי גוף, קריית מוצקין