השתלמות היברידית בנושא: "מבוא לייצוג וניהול תיקי ביטוח לאומי"