הרצאה בנושא: תיקון 116 – החמרת ענישה בעבירות תכנון ובניה