הרצאה בנושא: סוגיות בדיני מכרזים

הרצאה בנושא: סוגיות בדיני מכרזים

של: עו"ד חנין סמעאן-מויס, ממונה על התחום המנהלי בפרקליטות מחוז צפון (אזרחי)